Vr voor bedrijven

VR voor Bedrijven: Revolutionaire Training en Ontwikkeling in de Moderne Werkomgeving

AR en VR Verrijken Leerprogramma’s op de Werkplek

AR (Augmented Reality) en VR voor bedrijven hebben het potentieel om leerprogramma’s op de werkplek te verbeteren. Ontdek hoe zowel werknemers als organisaties kunnen profiteren van meeslepend leren met AR en VR voor bedrijven. Naarmate de digitale transformatie in de werkplek doorgaat, moeten bedrijven en werknemers zich inspannen om bij te blijven met de veranderingen. Voortdurende professionele ontwikkeling en onderwijs zijn essentieel voor organisaties om de bedrijfscultuur te ondersteunen, werknemers betrokken te houden en een competitief voordeel te behouden in een nieuwe wereld van werk met VR voor bedrijven.

Digitale technologieën zullen een integraal onderdeel worden van leerprogramma’s op de werkplek, aangezien organisaties geavanceerde trainingshulpmiddelen en VR voor bedrijven evalueren, evenals nieuwe vaardigheden die werknemers moeten leren. In het boek “Transformative Digital Technology for Effective Workplace Learning”, gepubliceerd door Taylor & Francis, verkent auteur Ria O’Donnell de toekomst van de werkplek, de noodzaak om werkplekleren te actualiseren en de rol van digitale technologie.

De Voordelen van Het Gebruik van Meeslepende Technologieën voor Werkplektraining

Veel studies hebben het gebruik van meeslepende technologieën voor leren onderzocht en voordelen aangetoond in een verscheidenheid van industrieën zoals geneeskunde, militair, en hoger onderwijs (Rogers et al., 2020; Ahir, Govani, Gajera & Shah, 2020; Awoke et al., 2021). Deze voordelen omvatten voorbeelden zoals risicoreductie, verminderde tijd die nodig is om personeel te trainen, verhoogde contextualisatie, kostenbesparingen, emotionele reacties en geheugenbehoud.

VR voor bedrijven: Risico Reductie

Lerenden kunnen met verschillende soorten trainingservaringen in VR voor bedrijven omgaan om fouten te maken zonder echte wereldgevolgen. Omdat risico’s worden geminimaliseerd of geëlimineerd, kunnen ze hun vaardigheden in de virtuele omgeving oefenen en hun vertrouwen verhogen bij het uitvoeren van de taak, zodat deze vervolgens in de echte wereld kan worden uitgevoerd. Dit kan met name nuttig zijn bij het oplossen van problemen of het implementeren van nieuwe oplossingen in VR voor bedrijven, aangezien werknemers mogelijke processen kunnen testen zonder het risico van ongunstige gevolgen (Gabajova et al. 2019) mocht het experiment niet de gewenste resultaten opleveren.

Werknemers kunnen gesimuleerde situaties ervaren, zoals een operatiekamer waarin een chirurg in opleiding gesimuleerde openhartoperaties kan uitvoeren zonder het leven van een patiënt te riskeren (Newman, 2016). Of ze kunnen de productie van een machine ervaren die proefondervindelijk leren toelaat zonder het risico van schade aan apparatuur of het verliezen van onderdelen (Gabajova et al., 2019). Deze soorten risicoloze hands-on ervaringen kunnen het leerproces aanzienlijk stroomlijnen.

Tijd Om Te Trainen

Het is al lang bekend dat ‘leren door te doen’ de kennisbehoud verhoogt (Aldrich, 2005), wat is bewezen in studies zoals de experimenten uitgevoerd door Ekstrand et al. (2018) over het gebruik van VR in neuroanatomie training. Deze studie onthulde dat de integratie van interactieve realiteit de kennisverwerving en -behoud aanzienlijk zou hebben verbeterd en de tijd tot beheersing zou hebben verkort, terwijl tegelijkertijd de motivatie werd verhoogd.

Een ander voorbeeld is de Walmart-trainingsmodule genaamd ‘The Pickup Tower’, waarin meer dan een miljoen medewerkers werden getraind met VR, wat de trainingstijd reduceerde van 8 uur naar 15 minuten (Bailenson, 2020). Dit toont aan dat wanneer dit soort trainingsplannen effectief worden geïmplementeerd, ze kunnen resulteren in enorme tijdsbesparingen en op hun beurt kostenreducties voor het bedrijf.

Kostenbesparingen

Hoewel er natuurlijk kosten zijn verbonden aan het opzetten en onderhouden van gesimuleerde trainingsomgevingen voor de werkplek, zijn er ook aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van het inhuren van instructeurs, faciliteiten en fysieke apparatuur voor de hands-on training.

Echter, de meest significante kostenbesparing komt van de reductie in de tijd die werknemers besteden aan training, oefenen en fouten maken. Er is ook de kost van secundaire werknemers betrokken bij training, zoals toezichthoudende collega’s. Deze werknemers hoeven niet meer uit hun rol te worden verwijderd om de leerling te schaduwen terwijl ze een vaardigheid beheersen, en in plaats daarvan kunnen ze doorgaan met hun primaire taken en indien nodig ondersteuning bieden (Gabajova, 2019).

Echter, tegelijkertijd kan er een aanzienlijke investering zijn voor apparatuur en applicaties om een meeslepend technologie trainingsprogramma te starten (deze uitgaven worden hieronder besproken) en verdere kosten voor doorlopend onderhoud, updates en ondersteuning.

Contextualisatie

Volgens Surya & Putri (2017) benadrukt contextueel leren het hele proces van de betrokkenheid van een individu bij wat wordt geleerd en hoe zij dat relateren aan echte levenssituaties en toepassen op hun eigen leven. Dit type leren vereist een empowerende aanpak, waardoor werknemers kennis in hun eigen geest kunnen construeren in plaats van simpelweg instructies of feiten te onthouden (Crawford, 2001). Wanneer leren plaatsvindt, zoekt de geest van nature naar betekenis in de context van de wereld van de leerling en hun eerdere ervaringen. Nieuwe informatie wordt op een manier geabsorbeerd die zinvol is voor het individu en hun unieke perceptie op dat moment.

Met dit in gedachten, is het logisch om meeslepende technologie te gebruiken voor leren, aangezien de gesimuleerde ervaring nauw aansluit bij de echte levenscontext van hoe het moet worden toegepast. Scavarelli et al. (2020) leggen uit dat contextueel leren het overbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden makkelijker maakt wanneer geheugenherinnering nauw verbonden is met de omgeving. In VR/AR kan de omgeving realistisch aanvoelen, waardoor er echte herinneringen aan het voltooien van activiteiten worden gecreëerd in plaats van te vertrouwen op theoretische of abstracte ideeën.

Emotionele Reactie

Op een fundamenteel niveau wordt cognitieve activiteit gemotiveerd door basis emotionele behoeften die nieuwe informatie allereerst evalueren in termen van overleving, en vervolgens om de processen van geheugen en leren te dienen (Tyng, Amin, Saad, & Malik, 2017). Emotionele reacties staan centraal bij het vormen van herinneringen (McGaugh, 2003). Ze beïnvloeden mentale processen, waaronder aandacht, perceptie, probleemoplossing, geheugen en redeneren, die allemaal gekoppeld zijn aan het leerproces (Tyng et al., 2017).

Hoewel de emotionele theorie en onderzoek complex zijn en in veel gevallen meer vragen oproepen dan antwoorden, kunnen we met zekerheid zeggen dat er bewijs is van emotionele ervaringen die aandacht, motivatie, leren en geheugen aansturen (McGaugh, 2003), en dit is wat geheugenopslag stimuleert. Daarom is het waarschijnlijker om emotie op te wekken door onderdompeling in levensechte trainingservaringen, dan door leren via niet-immersieve, passieve instructiestijlen.

Geheugenbehoud

Natuurlijk zullen de meeste mensen geen significante geheugenverbindingen maken wanneer ze iets lezen of horen in vergelijking met het zelf ervaren. De verbeterde onderdompeling in leren is voordelig en biedt de mogelijkheid om meerdere perspectieven te bekijken (Scavarelli et al. 2020), wat de leerling een dieper inzicht geeft in hoe dingen werken. Naarmate de deelnemer objecten aanraakt en verplaatst, dingen uit elkaar haalt en systemen onderzoekt, krijgen ze directe ervaring, waardoor ze betekenisvolle herinneringen kunnen vormen die alleen worden overtroffen door de daadwerkelijke activiteit.

De levendigheid waarmee de interactie wordt gecommuniceerd in een VR-omgeving, inclusief de visuele voorstellingen, verbetert de cognitieve reacties. Cho (2018) raadt VR-contentmakers aan om dit verder te verbeteren door het vergroten van ruimtelijke aanwezigheid en hoge resolutie.

VR voor bedrijven: Conclusie

VR voor bedrijven biedt een scala aan voordelen voor zowel werknemers als organisaties, waaronder risicoreductie, verbeterde tijdsefficiëntie in trainingen, kostenbesparingen en het verhogen van emotionele betrokkenheid en geheugenbehoud. Door het implementeren van VR en AR in trainingsprogramma’s, kunnen bedrijven de manier waarop werknemers leren en ontwikkelen, transformeren. Dit leidt tot een meer effectieve en efficiënte werkomgeving. Voor meer informatie over de mogelijkheden en implementatie van VR in uw bedrijf, bezoek Vrtuali.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie en advies op maat om de stap naar immersieve technologieën in uw organisatie te zetten.

Meer artikelen zoals deze? Klik dan hier!

Bron: VRtuali – Augmented & Virtual Reality Specialist